Sprzęt szkoleniowy to stabilna deska mieczowa i żagiel o powierzchni do 5,5 m2